[wd_asp id=1]

#Teoretisk och praktisk kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat kat I-IV – TEST

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 3 dagar
Det här är en förberedande kurs för dig som vill ta kylcertifikat. För att kunna ansöka om certifikat hos Incert behöver du först göra ett godkänt examineringsprov. Genom denna 3-dagars kurs tillsammans med förkunskaper du har fått genom våra två grundkurser och yrkeserfarenhet har du förberett dig väl inför proven.

INSU är sedan 1997 ett av Incerts godkända examinationscentra inom kyla. Vår kurs innehåller först förberedande egenstudier, sedan följer två dagars teoretisk och praktisk utbildning. Slutligen skriver du provet på plats i våra lokaler. Vid godkänt prov ansöker du sedan om certifikat hos Incert och blir certifierad enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav.


Kursmål
Kursen ska ge dig bästa tänkbara förberedelse inför det praktiska och teoretiska examineringsprovet.

Efter kursen är målet att du som deltagare
- maximerat dina förutsättningar för att göra godkända prov, teoretiskt och praktiskt
- har kunskap om vilka förordningar och regler som gäller
- kan tolka förordningar och regler
- förstår kylprocessen i diagram och tabeller
- vet vilka standardenheter som gäller
- kan hantera utrustning för tömning och fyllning av köldmedier
- kunna utföra de mätningar som krävs


Innehåll
Dag 1 och 2
- F-gasförordningen generellt
- Den svenska F-gasförordningen
- MAC-direktivet
- Läckagekontroll
- Märkningskrav
- Minimikraven för certifiering
- Svensk Kylnorm, faktablad 4
- Tabeller och kylprocesser med diagram
- ISO Standardenheter
- Funktionen på vår serviceutrustning
- Genomgång av tömning respektive fyllning av kylaggregat
- Kontroll och justering av tryckbegränsningsutrustning
- Metoder för läckagekontroll

Dag 3
Teoretiskt och praktiskt prov inför ansökan om kylcertifikat hos Incert.


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill göra examineringsprov för att kunna ansöka om kylcertifikat hos Incert. Den vänder sig också till dig med bakgrund inom VVS, el eller liknande där du har något års erfarenhet och kunskap om kylteknik och nu vill söka nytt certifikat.
Förkunskaper
Du ska ha kunskaper i grundläggande kylteknik och helst minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten med installation, service och underhåll av aggregat med fluorerade växthusgaser. Alternativt har du gått våra kurser Grundläggande teoretisk kylteknik och Grundläggande praktisk kylteknik.

Efter att du anmält dig skickar vi ett kompendium med förberedande fakta och övningar. Förbered dig hemma genom att läsa materialet och göra de övningar som finns. Du ska även ha läst igenom dokumenten på följande länkar innan du kommer till kursen:
- Teoretiska kylteknikskunskaper enligt minimikravsdokumentet EU 2015/2067 för kategori I, II III och IV
- F-gasförordningen EU 517/2014
- Förordningen SFS 2016:1128
- MAC-direktivet 2006/40/EG (kat. I)
- Alltomfgas.se


Övrig information
Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. För att certifieras krävs att du har kunskap om gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier samt energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. Som godkänt examinationscentra erbjuder  INSU examineringsprov, på uppdrag av Incert.

OBS! Ansökan om certifikat görs hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från Incert för certifikat tillkommer.

Det är bra att ta med arbetskläder till den praktiska delen av kursen och till det praktiska provet.

Saknar du de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaperna inom kylteknik rekommenderar vi dig att gå våra kurser Grundläggande teoretisk kylteknik och Grundläggande praktisk kylteknik före denna kurs.
Priser

Ordinarie pris

14 900 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

13 400 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta