[wd_asp id=1]

#Kontroll före idrifttagning

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag
Vet du hur du kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt? Hos oss får du kompetens att säkra att anläggningen inte är farlig och att den fungerar som den ska. Varje installation och montage ska inspekteras under uppbyggnad eller komplettering. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggande omfattning. I vår kurs får du lära dig vad du ska göra för att få en korrekt anläggning och slippa kostsamma efterarbeten.
Kursmål
Du får lära dig kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning. Du får också lära hur du dokumenterar kontrollen.
Innehåll
- Genomgång av berörda punkter i starkströmsföreskrifterna och gällande standard. - Grupparbeten i hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning - Mätningar och provning på TN-C- och TN-S-system - Kontinuitetsmätning, isolationsmätning ”meggning”, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.
Målgrupp
Personal som har uppgiften att kontrollera en anläggning helt eller delvis efter färdigställande.
Förkunskaper
Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.
Övrig information
En enkel handbok i kontroll före idrifttagning kan du köpa på IN Förlag . Den finns också som E-bok.
Priser

Ordinarie pris

5 500 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

4 950 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

2 750 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta