[wd_asp id=1]

#ESA 19 Fackkunnig

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag
Vet du vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet? I vår kurs får du rätt kunskap och kan arbeta tryggt och säkert. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett verktyg för att förebygga skador till följd av el och som klarlägger både organisation och roller samt vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. Det är ett sätt att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50 110-1.
Kursmål
Du kan använda elsäkerhetsanvisningarna (ESA) för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete eller åtgärd på en elektrisk anläggning samt medverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Innehåll
- Definitioner - Ansvar - Arbetsplanering - Normala skötselåtgärder - Arbetsmetoder Som kurslitteratur används ESA grund och ESA arbete. Kursen avslutas med ett slutprov. När du får godkänt på provet så får du ett personligt certifikat.
Målgrupp
Denna kurs är till för dig som arbetar på eller nära anläggningar där ESA 19 tillämpas.
Förkunskaper
För att gå den här kursen så behöver du ha erfarenhet av elanläggningar.
Priser

Ordinarie pris

5 900 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

5 300 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

2 950 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta