Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Elinstallationsreglerna – live

Kurstyp: Lärarledd
Arbetar du med nya elinstallationer eller förändringar på befintliga elinstallationer? Då behöver du rätt kunskap för att kunna minska risken för olyckor. Förutom elinstallationsreglerna, som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda, så behöver du känna till starkströmsföreskrifter, riskanalys och vilka krav som finns. I vår grundkurs om elinstallationsregler får du koll på vad som gäller så att du kan arbeta säkert.
Kursmål
Du får lära dig att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Du får också lära dig grundläggande krav samt tillkommande krav i särskilda utrymmen.
Innehåll
– Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1
– Viktiga punkter i SS 436 40 00 utgåva 3
– Hur utför vi säkra elinstallationer
– Riskanalys
– Jämförelse mellan standard och föreskrifter
– Genomgång av INSUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel

Den senaste utgåvan av SS 436 40 00 har ett antal helt nya eller omskrivna avsnitt, bland annat Laddning av elfordon, Medicinska rum, Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller samt Kraftmatning av säkerhetssystem.

På kursen använder vi en elsäkerhetshandbok som vi har tagit fram själva. Den är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken innehåller även beskrivning av olika situationer med tips och råd. Vill du köpa SEK Handbok 444 där standarden ingår så hittar du den hos
IN Förlag www.inforlag.se. Under kursen får du även tid att diskutera installationsfrågor med en elsäkerhetsexpert.

Målgrupp
Alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.
Förkunskaper
För att gå den här kursen så behöver du ha god erfarenhet av elinstallationsarbete.
Priser

Ordinarie pris

1 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

1 800 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

1 800 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta