[wd_asp id=1]

#ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 3 dagar
I vår bransch utsätts vi dagligen för risker, men hur kan vi minska dem? Vi vet att ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor leder till en säkrare och effektivare arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är inte bara en förutsättning för att alla anställda ska trivas och känna sig trygga, utan för hela företagets framgång. I vår kurs i bättre arbetsmiljö får du lära dig hur du samverkar, ökar kunskaper och gör förebyggande insatser.
Kursmål
Du lär dig hur du, genom ökade kunskaper och samverkan i företaget, genomför förebyggande insatser i arbetsmiljön.
Innehåll
- Lagar och regler som styr arbetsmiljön - Specifika arbetsmiljörisker - Metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete - Genomgång av checklistor och andra hjälpmedel - Analysera och lösa arbetsmiljöproblem, se möjligheter, påverka attityder, skapa delaktighet och samförstånd - Sätta realistiska mål för arbetsmiljöarbetet Individuellt projektarbete genomförs på det egna företaget mellan block 1 och 2 (ungefärlig tidsåtgång 1 dag). Kurslitteraturen är anpassad för elteknikbranschen och är ett bra hjälpmedel för ditt fortsatta arbetsmiljöarbete. Kursen är obligatorisk för skyddsombud och uppfyller arbetsmiljölagens utbildningsnivå för skyddsombud och arbetsledare.
Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamot, arbetsledare, ledande montör eller arbetsmiljöansvarig.
Priser

Ordinarie pris

12 500 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

6 250 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

6 250 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta